Review

[Review] Ruồng Bỏ – J. M. Coetzee


Không thể gọi một người là hạnh phúc cho đến lúc người ấy chết

Advertisements
Review

[Review] Năm Người Gặp Trên Thiên Đường – Mitch Albom


“Không có cuộc đời nào là vô vị, tất cả mọi cuộc sống đều có liên quan đến nhau. Một bước chân lơ đễnh của một người đủ giẫm lên sinh mạng một người khác, một bàn tay đưa ra đủ cứu vớt cả cuộc đời và làm biến đổi câu chuyện.”

Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 6


Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!   Chương 6 Thiến ảnh bất năng miêu tảo hỏa liêm Thanh ca hà xử khởi dương liễu lâu tiền (*) Yến Tây ngồi trên xe, từ chuyện đôi giày của Thanh Thu, cậu bất giác nghĩ ngợi… Continue reading Kim Phấn Thế Gia: Chương 6