Review

[Review] Ruồng Bỏ – J. M. Coetzee


Không thể gọi một người là hạnh phúc cho đến lúc người ấy chết

Advertisements
Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 6


Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!   Chương 6 Thiến ảnh bất năng miêu tảo hỏa liêm Thanh ca hà xử khởi dương liễu lâu tiền (*) Yến Tây ngồi trên xe, từ chuyện đôi giày của Thanh Thu, cậu bất giác nghĩ ngợi… Continue reading Kim Phấn Thế Gia: Chương 6